Vitajte na webovom sídle
zeleného verejného obstarávania (GPP)

Opäť sa stávate súčasťou monitorovania úrovne uplatňovania environmentálnych charakteristík v procese verejného obstarávania na Slovensku, tentokrát za rok 2023!
Vaše informácie sú pre nás cenné, neváhajte sa zapojiť! Želáme Vám úspešné vyplnenie dotazníka!

Návod » Registrácia »

Vypĺňanie dotazníkov v roku 2024 je už spustené!
Skôr, ako začnete vypĺňať dotazník zeleného verejného obstarávania za uplynulý rok 2023, ktorý je predmetom monitorovania, odporúčame prečítať si návod na vypĺňanie.

Prečo sa zapojiť do prieskumu uplatňovania GPP?

Účelom monitorovania uplatňovania GPP na Slovensku je získať informácie o tom, či finančné prostriedky z verejných zdrojov boli použité na nákup tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu a ktoré súčasne napomáhajú dosahovať environmentálne ciele. Takto získané údaje sú dôležité z hľadiska určenia ďalšieho smerovania GPP na Slovensku, ktoré je kľúčovým nástrojom na dosahovanie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Environmentálne charakteristiky GPP v SR

  • Skupiny produktov GPP v SR.
  • Environmentálne charakteristiky GPP.

Viac »

Čo je zelená zákazka v podmienkach SR

  • „Zelená“ zákazka v podmienkach SR.
  • Príklad vytvorenia „zelenej“ zákazky.

Viac »

Pomoc a podpora pre respondentov

  • V prípade otázok kontaktujte GPP Helpdesk.

Helpdesk »