Vitajte na webovom sídle
zeleného verejného obstarávania (GPP)

Opäť sa stávate súčasťou monitorovania úrovne uplatňovania environmentálnych charakteristík v procese verejného obstarávania na Slovensku, tentokrát za rok 2023!
Vaše informácie sú pre nás cenné, neváhajte sa zapojiť! Želáme Vám úspešné vyplnenie dotazníka!

Návod »

Ďakujeme Vám za zapojenie sa do monitorovania úrovne uplatňovania zeleného verejného obstarávania (GPP) v SR za rok 2023.
Vypĺňanie dotazníkov bolo uzatvorené!

Prečo sa zapojiť do prieskumu uplatňovania GPP?

Účelom monitorovania uplatňovania GPP na Slovensku je získať informácie o tom, či finančné prostriedky z verejných zdrojov boli použité na nákup tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu a ktoré súčasne napomáhajú dosahovať environmentálne ciele. Takto získané údaje sú dôležité z hľadiska určenia ďalšieho smerovania GPP na Slovensku, ktoré je kľúčovým nástrojom na dosahovanie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Environmentálne charakteristiky GPP v SR

  • Skupiny produktov GPP v SR.
  • Environmentálne charakteristiky GPP.

Viac »

Čo je zelená zákazka v podmienkach SR

  • „Zelená“ zákazka v podmienkach SR.
  • Príklad vytvorenia „zelenej“ zákazky.

Viac »

Pomoc a podpora pre respondentov

  • V prípade otázok kontaktujte GPP Helpdesk.

Helpdesk »